PrimeiraNoticia

Aviso legal


En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I.), dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

 Que o dominio www.primeiranoticia.es (a partir de agora sitio web) está rexistrado a nome de Óscar Fraga Garabato, con domicilio fiscal en Paseo do Carboeiro 9, 15888 – Oroso (A Coruña ). A súa dirección de contacto é a dirección de correo electrónico protecciondedatos@primeiranoticia.es

 CONDICIÓNS DE USO

 I.- Usuarios/as;

 O acceso a e/o uso do sitio web www.primeiranoticia.es atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, desde ese mesmo momento, plenamente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

 II.- Uso do sitio web, os seus servizos e contidos;

 O/a usuario/a comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

 Así mesmo, queda prohibido o uso do web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera/a terceiro/a, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

 Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/o imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares ou resulte legalmente permitido.

Calquera vulneración dos dereitos do TITULAR ou dos seus lexítimos/as titulares sobre os mesmos.

A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.

Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera medio distinto dos que se poñan ao dispor dos/as usuarios/as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún ao sitio web.

III.- Modificación unilateral;

 O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen aviso previo/previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/o uso do sitio web.

Exclusión de garantías e responsabilidade;

O TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

 A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento do web e/o dos seus servizos ou contidos.

  • A falta de utilidade, adecuación ou validez do web e/o dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
  • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
  • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/as usuarios/as, dos contidos.
  • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
  • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/as e postos ao dispor dos/as usuarios/as no sitio web.
  • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigacións ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/as a través do sitio web.

Duración;

A duración da prestación do servizo do sitio web e dos servizos é de carácter indefinido.

Sen prexuízo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito para, interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo do web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

 IV.- Hiperenlaces;

 O establecemento de calquera «hiperenlace» entre unha páxina web e o sitio web de estará sometido ás seguintes condicións:

 Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web.

Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR

Baixo ningunha circunstancia O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos ao dispor do público na páxina web desde a que se realice o «hiperenlace» nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

VII. Lexislación aplicable e Xurisdición;

 As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.

Óscar Fraga Garabato e o/a usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo do web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

 No caso de que o Usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, Óscar Fraga Garabato e o/a Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Oroso.

 USO DE COOKIES

 O sitio web pode utilizar cookies durante a navegación do usuario. As cookies utilizadas por sitio web asócianse unicamente cun/a Usuario/a anónimo e o seu computador e non proporcionan por si o nome e apelidos do/da Usuario/a. Grazas ás cookies, resulta posible  recoñecer  aos/as Usuarios/as rexistrados despois de que estes rexistráronse por primeira vez, sen que teñan que rexistrarse en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente a eles. As cookies utilizadas non poden ler datos do seu disco duro nin ler os arquivos cookie creados por outros provedores. Os datos identificativos da persoa usuaria son cifrados para maior seguridade.

 O/a Usuario/a ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu disco duro. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar o sitio web non resulta necesario que o/a Usuario/a permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, sen prexuízo de que en tal caso será necesario que o Usuario/a se rexistre como usuario de cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.

 De igual maneira, os nosos servidores web detectan de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario/a. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que nos permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos nosos servizos web, etc.

 BAIXA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

 De conformidade coa lei de servizos da sociedade da información 34/2002 garántese á persoa usuaria a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo de 10 días desde que comunique a súa vontade mediante correo electrónico dirixido a protecciondedatos@primeiranoticia.es.

Scroll al inicio